Årsredovisningen klar: Så gick det för Kullens Materialhantering AB

Kullens Materialhanterings räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företaget hade ungefär 21 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 9,7 procent från föregående år. Resultatet före skatt är omkring minus 1,9 miljoner kronor. Det är en nedgång med drygt 2,9 miljoner kronor.