Årsredovisningen klar: Så gick det för Marinprodukter Trollhättan AB

Här är siffrorna för Marinprodukter Trollhättan AB för senaste året. Företagets omsättning är cirka elva och en halv miljoner kronor, en förbättring på 44,6 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 1,4 miljoner kronor mot omkring 1,2 miljoner kronor.