Årsredovisningen klar: Så gick det för Martin Jansson Bygg AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Omsättningen i företaget är knappt 7,6 miljoner kronor, en minskning med 10,5 procent. Resultatet före skatt är i nivå med föregående år, 200 000 kronor.