Årsredovisningen klar: Så gick det för Stora Almås Egendom AB

Årsredovisningen för Stora Almås Egendom är klar. Företaget omsatte cirka 19 miljoner kronor, 12,1 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 1 miljon kronor mot omkring 900 000 kronor.