Årsredovisningen klar: Så gick det för Wrisman Per Gruppen AB

Här är siffrorna för Wrisman Per Gruppen AB för senaste året. Företagets omsättning är knappt 6,9 miljoner kronor, en nedgång på 5,2 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 700 000 kronor mot ungefär 450 000 kronor.