Ashurdent AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Omsättningen i företaget är drygt 7,9 miljoner kronor, en ökning med 633,2 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 2,4 miljoner kronor mot 32 000 kronor.