Brålanda Snickerifabrik AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företaget omsatte knappt 7,5 miljoner kronor, 16,9 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 650 000 kronor mot ungefär 200 000 kronor.