Brandklass AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Brandklass räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företaget hade knappt 7,3 miljoner kronor i rörelseintäkter, en förbättring på 87,7 procent från föregående år. Resultatet före skatt är i nivå med föregående år, omkring 200 000 kronor.