Brasseriet i Trollhättan AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Brasseriet i Trollhättan AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företagets omsättning är omkring 18,5 miljoner kronor, mer än tre gånger så högt som föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 1,9 miljoner kronor mot ungefär 450 000 kronor.