Danssons Åkeri AB: Här är de viktigaste siffrorna från 2022

Danssons Åkeri AB redovisar talen för 2022. Företagets omsättning är ungefär 15 miljoner kronor, en ökning på 55,2 procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 650 000 kronor mot cirka 200 000 kronor.