Elgärde Gård AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets rörelseintäkter är drygt 7 miljoner kronor, en ökning på 35 procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 650 000 kronor mot omkring 250 000 kronor.