Fogelgrens Byggservice AB redovisar minskade intäkter för tredje året i följd

Årsredovisningen är nu offentlig.