Fortsatt god resultatutveckling för ägarna av Jansson & Enocksson Åkeri i Åmål Aktiebolag Jeab

Årsredovisningen för Jansson & Enocksson Åkeri i Åmål Aktiebolag Jeab är klar. Företaget omsatte knappt 9,7 miljoner kronor, 14,4 procent mer än under 2021. Rörelseresultatet skjuter också fart, och slutar på ungefär 1 miljon kronor.