Gatans Entreprenad Ab Brålanda redovisar resultat som pekar uppåt

Gatans Entreprenad Ab Brålandas räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Verksamheten står bokförd på omkring 16 miljoner kronor i rörelseintäkter, en förbättring på 22,2 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 150 000 kronor mot 80 000 kronor.