Göteborgs Rivmetoder Aktiebolag: Sjunkande intäkter – men god marginal

Årsredovisningen för Göteborgs Rivmetoder är klar. Företaget hade drygt 5,6 miljoner kronor i omsättning, en nedgång på 44,5 procent från föregående år. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 350 000 kronor mot ungefär 2,3 miljoner kronor.