Gröna Villan AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Årsredovisningen är nu offentlig. Omsättningen i företaget är knappt 5,8 miljoner kronor, en ökning med 576 100 procent. Resultatet före skatt är cirka 550 000 kronor. Det är en ökning med ungefär 600 000 kronor.