Guldår för Kanalhotellet i Vänersborg AB – vinstmarginalen den högsta på 4 år

Kanalhotellet i Vänersborgs årsredovisning för senaste året är klar. Omsättningen i företaget är omkring 63 miljoner kronor, en ökning med 15,4 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, ungefär 800 000 kronor mot knappt 1,2 miljoner kronor.