Guldår för Ute&Inne i Mellerud AB – vinstmarginalen den högsta på 4 år

Ute&Inne i Melleruds årsredovisning för 2023 är klar. Företagets omsättning är knappt sex och en halv miljoner kronor, en nedgång på 7,4 procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 600 000 kronor mot ungefär 150 000 kronor.