Håkansson Sågblad Aktiebolag: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets rörelseintäkter är knappt 103 miljoner kronor, en förbättring på 2,7 procent från föregående år. Resultatet före skatt är cirka det samma, 1,8 miljoner kronor.