Här är siffrorna som visar hur det gick för Alab Alvar Larsson AB senaste året

Räkenskaperna är nu klara för Alab Alvar Larsson AB. Företaget omsatte drygt sex miljoner kronor, jämfört med 0 kronor föregående år. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring minus 550 000 kronor mot 0 kronor.