Här är siffrorna som visar hur det gick för Bo Livs Aktiebolag under 2023

Räkenskaperna är nu klara för Bo Livs Aktiebolag.