Här är siffrorna som visar hur det gick för Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag under 2023

Räkenskaperna är nu klara för Lilla Edets Fjärrvärme Aktiebolag.