Här är siffrorna som visar hur det gick för Nilssons Åkeri i Vänersborg Aktiebolag senaste året

Räkenskaperna är nu klara för Nilssons Åkeri i Vänersborg Aktiebolag. Företaget hade omkring 22 miljoner kronor i omsättning, en ökning på 23,7 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 8,2 miljoner kronor mot omkring 6,2 miljoner kronor.