Intäkterna fortsätter växa för Aktiebolaget Örs Cementgjuteri

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets omsättning är ungefär 76,5 miljoner kronor, en ökning på 2,4 procent från året före. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, drygt 2,4 miljoner kronor mot cirka 13 miljoner kronor.