Intäkterna fortsätter växa för Standby Aktiebolag

Årsredovisningen för Standby är klar. Verksamheten står bokförd på 125 miljoner kronor i omsättning, en ökning på 6,1 procent från 2021. Resultatet före skatt är minus 92 000 kronor. Det är en nedgång med omkring 400 000 kronor.