Kraftig ökning av resultatet för Bruin Fastigheter AB

Årsredovisningen för Bruin Fastigheter är klar. Företagets rörelseintäkter är drygt 5,4 miljoner kronor, en nedgång på 2,4 procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 600 000 kronor mot cirka 150 000 kronor.