Kvadratmeter Byggprojekt AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företagets rörelseintäkter är cirka 14 miljoner kronor. Resultatet före skatt är omkring 650 000 kronor.