Lilla Edets Däckservice AB har vänt den negativa utvecklingen

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets rörelseintäkter är drygt 7,2 miljoner kronor, en förbättring på 10,7 procent från året före. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 200 000 kronor mot 49 000 kronor.