Loa Vind AB: Här är senaste årsredovisningen

Här är de viktigaste siffrorna för Loa Vind AB senaste året. Företagets omsättning minskar med 30,2 procent och blev knappt 5,8 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 1,8 miljoner kronor mot ungefär 550 000 kronor.