Lundqvist Byggförvaltning Aktiebolag: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Lundqvist Byggförvaltning Aktiebolag under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företagets omsättning stiger med 0,9 procent och blev ungefär 100 miljoner kronor. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, knappt 1,9 miljoner kronor mot omkring 14 miljoner kronor.