Målarboden i Trollhättan Aktiebolag når inte resultatet från succéåret 2020, men solid marginal

Årsredovisningen för Målarboden i Trollhättan är klar. Omsättningen i företaget är ungefär 29 miljoner kronor, en ökning med 0,4 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, drygt 1,2 miljoner kronor mot cirka 4,2 miljoner kronor.