Negativt resultat för fjärde året i rad för Vincent & Glenn AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget hade drygt 7,2 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 47,4 procent från föregående år. Rörelseresultatet visar ett underskott på ungefär 250 000 kronor.