Nygårds Stängsel & Smide Aktiebolag: Här är de viktigaste siffrorna senaste året

Nygårds Stängsel & Smide Aktiebolag redovisar talen för senaste året. Verksamheten står bokförd på omkring 15,5 miljoner kronor i omsättning, en nedgång på sju och en halv procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, knappt 2,8 miljoner kronor mot cirka tre och en halv miljoner kronor.