Pilarna pekar nedåt för AB Kakel i Väst Göteborg

AB Kakel i Väst Göteborgs räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företaget omsatte omkring 22,5 miljoner kronor, 0,1 procent mindre än under 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 400 000 kronor mot cirka 950 000 kronor.