Pilarna pekar nedåt för Jlj El & Montage AB

Årsredovisningen för Jlj El & Montage är klar. Omsättningen i företaget är knappt 7,2 miljoner kronor, en minskning med 2,4 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 100 000 kronor mot ungefär 1 000 000 kronor.