Pilarna pekar nedåt i rapporten från Socab Region Syd AB

Årsredovisningen för Socab Region Syd är klar.