Resultat som pekar uppåt i rapporten från Louth Property AB

Årsredovisningen är nu offentlig.