Så gick det för Elektronikhuset M & C Ljud & Data Aktiebolag senaste året

Här är de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för Elektronikhuset M & C Ljud & Data Aktiebolag som nu är klar. Företagets omsättning är knappt 8,7 miljoner kronor, en förbättring på 9,9 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 88 000 kronor mot omkring 200 000 kronor.