Så gick det för Sträng Slamservice AB 2022

Här är de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för Sträng Slamservice AB som nu är klar. Företagets omsättning är knappt 5,3 miljoner kronor. Resultatet före skatt är omkring 1,7 miljoner kronor.