Sjuntorps Bygg Aktiebolag: Redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Här är de viktigaste siffrorna för Sjuntorps Bygg Aktiebolag senaste året. Verksamheten står bokförd på omkring 18,5 miljoner kronor i omsättning, en nedgång på 22,3 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är i nivå med föregående år, cirka 300 000 kronor.