Smj Entreprenad AB bland de bästa i branchen i Vänersborg

Årsredovisningen är nu offentlig. Omsättningen i företaget är cirka 55 miljoner kronor, en ökning med 9,2 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 600 000 kronor mot knappt 1,3 miljoner kronor.