Smj Entreprenad AB senaste året: Så gick det för företaget

Här är de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för Smj Entreprenad AB som nu är klar.