Totech Industriutveckling AB ökar resultatet rejält

Totech Industriutvecklings räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Verksamheten står bokförd på 21 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 81,5 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 3,2 miljoner kronor mot cirka 1,1 miljoner kronor.