Transportteam i Väst AB redovisar kraftig intäktsökning

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets omsättning är knappt 5,8 miljoner kronor, nästan tre gånger så högt som året före. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 900 000 kronor mot cirka 150 000 kronor.