Trestads Tmabil AB: Här är de viktigaste siffrorna senaste året

Trestads Tmabil AB redovisar talen för senaste året.