Trollfrakt AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget omsatte knappt 8,3 miljoner kronor, 10 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 29 000 kronor mot cirka 200 000 kronor.