Under Ytan Dyk och Inspektion Sverige AB: Långt ifrån succéåret 2023, men solid marginal

Årsbokslutet är nu offentligt.