Stillastående lastbilar på riksväg 9 utanför Degeberga i södra Skåne. Arkivfoto.
Stillastående lastbilar på riksväg 9 utanför Degeberga i södra Skåne. Arkivfoto.

EU-länderna överens om lastbilsutsläpp

EU-länderna har enats om framtida kravnivåer för lastbilars koldioxidutsläpp. Efter påtryckningar från bland annat svenskt håll kommer kraven också att vara bindande.

ANNONS
|

Det nya utsläppskravet för nyproducerade tunga lastbilar är en minskning på 15 procent till år 2025 och 30 procent till 2030, jämfört med nivåerna för år 2019. Miljöministrarna godtog till stor del EU-kommissionens förslag.

- Med vissa justeringar, inte minst den betydelsefulla justeringen att målet för 2025 och 2030 kommer att vara bindande mål, säger Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP) till TT.

ANNONS

- Nu vet alla vad som gäller fram till 2030, men sedan görs det också en översyn av målen år 2022.

Sökte tuffare krav

Industrin har tidigare uttalat att målbilden är alldeles för tuff. Sverige ville egentligen ha ännu mer ambitiösa mål – minskningar på 20 respektive 35 procent år 2025 och 2030.

Förslaget kan revideras ytterligare när det landar i EU-parlamentet, där det också finns stöd för tuffare krav.

- Vi hoppas att parlamentet lyckas få upp emissionsnivån, säger Karolina Skog.

Sverige och Finland uttryckte också en önskan om särskilda regler för extralånga fordon, som är upp till 30 meter långa och särskilt vanliga i Norden. Där gjordes dock inga framsteg under mötet.

- Den frågan kommer vi att fortsätta arbeta för och vi vet att parlamentet har skrivningar i den riktningen, så vi är hoppfulla om att vi kan få till en skrivning om det, även om vi inte lyckades övertyga ordförandeskapet, säger Skog, som upplever att många medlemsländer har förståelse för kraven.

ANNONS

"Historiskt"

Den svenska miljöministern sammanfattar likväl utvecklingen som historisk.

- Man ska inte stirra sig blind på förhandlingen, det är historiskt och väldigt bra att EU tar fram regler för tunga fordon, då det inte finns några sådana alls i dag, säger Skog.

- Det är helt centralt för att vi ska ha någon som helst chans att se över transportarbetet. Vi kan samtidigt konstatera att om målnivåerna inte blir tillräckligt höga så kommer vi parallellt behöva åtgärder där vi flyttar gods från väg till mer effektiva transportslag, som järnväg och sjö.

TT

ANNONS