Uppsägningarna bland anställda inom handeln har ökat under första halvåret 2019 jämfört med samma period förra året. Arkivbild.
Uppsägningarna bland anställda inom handeln har ökat under första halvåret 2019 jämfört med samma period förra året. Arkivbild.

Fler förlorade jobb när butikskedjor dör

Fler har förlorat sina jobb under årets första tre månader jämfört med samma period i fjol. Tydligast är ökningen bland anställda inom handel och industri – där har uppsägningarna ökat med 35 respektive 27 procent på ett år, visar nya siffror från Trygghetsfonden TSL.

ANNONS
|

För kollektivanställda inom den privata sektorn har antalet uppsagda som sökt omställningsstöd hos TSL ökat med 17 procent, eller omkring 400 personer, under andra kvartalet 2019 jämfört med samma period förra året, enligt en ny rapport från TSL.

Antalet uppsagda från handeln som beviljats omställningsstöd har ökat med 35 procent hittills i år jämfört med samma period 2018, en ökning på omkring 350 personer. För industrin är ökningen 27 procent.

- Det är stora siffror, och som vi tidigare har sett bekräftas även nu bilden av att det sker en avmattning, säger Caroline Söder, vd på TSL.

ANNONS

Den övergripande förklaringen lyder att det dels sker en strukturomvandling inom handeln där bland annat ökad e-handel och ökad internationell konkurrens påverkar, men också en avmattad världsekonomi med svagare efterfrågan.

Stora konkurser

Ökningen av antalet uppsagda inom handeln som nu skett beror framförallt på att ett antal större butikskedjor gått i konkurs, enligt rapporten. De två stora konkurserna som har dragit upp siffrorna berör leksaksbranschen och klädbranschen, enligt TSL. Antalet som sagts upp från konkurser är dessutom nästan sex gånger fler för första halvåret 2019 jämfört med samma period förra året.

- Vi ser att det pågår en strukturomvandling där 47 procent av alla uppsagda från handeln i dag kommer från konkurser, det är en avsevärd ökning sedan förra året, säger Caroline Söder.

För industrin är förklaringen till ökningen av uppsagda som beviljats omställningsstöd av TSL främst ett minskat behov av arbetskraft inom den internationellt konkurrensutsatta industrin.

- Många uppsagda kommer från delbranscherna, som till exempel tillverkning av metallvaror och maskiner. Det är flera institut som har flaggat för att vi ser en avmattning i ekonomin. Det är det vi ser här också.

ANNONS

Inom handeln är det främst butikssäljare, butiksmedarbetare och butikschefer som sagts upp och som står för inflödet av ansökningar om stöd till TSL. Inom industrin är det arbetare från en mängd olika yrkesgrupper som har sagts upp, enligt TSL. Där rör det sig alltså inte om en specifik yrkesgrupp.

Tudelad arbetsmarknad

Men bilden av arbetsmarknaden är tudelad, menar Caroline Söder. För samtidigt som antalet uppsagda som sökt omställningsstöd hos TSL har ökat sedan förra året har en stor majoritet av de som avslutat stödet fått en ny sysselsättning inom ett år. För andra kvartalet 2019 hade 90 procent av deltagarna fått en ny sysselsättning. Av de som fått en ny anställning under omställningen säger åtta av tio att det nya arbetet är mer eller lika kvalificerat som det tidigare.

- Vi bedömer att det är ett tecken på en fortsatt stark arbetsmarknad. Den kompetens som frigörs är efterfrågad på arbetsmarknaden och man behöver inte kliva ner i kvalifikationskrav för att få ett arbete.

Enligt Svensk Handel är ökningen av antalet uppsagda inom handeln väntad. Samma trend går att se hos handelsanställda tjänstemän, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel. Förklaringen till ökningen går delvis att finna i att det rör sig om större företag som gått i konkurs, men framförallt handlar det om att handeln genomgår en stor omvandling, anser hon.

ANNONS

- Man ska komma ihåg att handeln befinner sig i en otrolig omstöpning. E-handeln gör att utmaningarna för fysiska butiker är enorma. Det är inte bara nedläggningar och konkurser som gör att man varslar personal, det är också neddragningar och att man behöver kompetensväxla. Så att bara stirra sig blind på konkurserna är inte helt rätt.

TT

Fakta: Ökade uppsägningar

• Trygghetsfonden TSL ger stöd åt uppsagda arbetare från den privata sektorn för att få en ny sysselsättning, genom ny anställning, längre studier eller genom att starta eget företag.

• Trygghetsfonden TSL omfattar 900000 arbetare kopplade till LO-förbunden och 100000 arbetsgivare.

• Under andra kvartalet 2019 var antalet uppsagda som sökt och beviljats omställningsstöd hos TSL 17 procent fler jämfört med samma period förra året. För andra kvartalet 2019 beviljades 2816 uppsagda personer stöd jämfört med 2403 personer för samma period 2018.

• Hittills under 2019 har 6263 personer beviljats omställningsstöd hos TSL.

• Framförallt står handeln och industrin för ökningen – inom handeln har antalet uppsagda som beviljats omställningsstöd ökat med 35 procent för första halvåret 2019 jämfört med samma period 2018. Inom industrin är ökningen 27 procent.

• Första halvåret 2019 kom 47 procent av alla uppsagda från handeln, eller 576 personer, från konkurser jämfört med 10 procent, motsvarande 95 personer, för första halvåret 2018.

• Antalet uppsagda inom TSL:s branscher är över tid störst i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Minst antal uppsagda under det senaste året finns i Gotlands län.

• Antalet uppsagda som är berättigade till stöd enligt TSL varierar vanligtvis under året. Runt omkring maj och december brukar antalet uppsagda vara som störst medan det är minst under sommarmånaderna.

• Av de uppsagda som TSL hjälper till nytt jobb är fyra procent fortfarande arbetssökande ett år efter sin sista arbetsdag. Majoriteten har efter avslutat omställningsstöd antingen ett nytt jobb, startat eget företag eller påbörjat en längre utbildning.

• De vanligaste yrkena som butikssäljare går vidare till är lagerarbetare, administratör och personlig assistent. En stor andel av denna grupp består av yngre kvinnor. Det är vanligare att uppsagda inom handel går till kommunal verksamhet jämfört med uppsagda från våra övriga branscher.

• För perioden juli 2018 till juni 2019 hade 55 procent av alla deltagare som avslutat sin omställning en tillsvidareanställning, 9 procent visstidsanställning med en varaktighet längre än 6 månader och 11 procent visstidsanställning med en varaktighet på 6 månader eller kortare.

Källa: Trygghetsfonden, TSL

ANNONS