En större äldre befolkning kan skapa stora ekonomiska problem om länderna inte vidtar åtgärder, varnar OECD. Arkivbild.
En större äldre befolkning kan skapa stora ekonomiska problem om länderna inte vidtar åtgärder, varnar OECD. Arkivbild.

G20: Gamlingar – ett ekonomiskt världsproblem

Vi lever allt längre och föder färre barn. Skenande vårdkostnader, pensionskostnader och minskad arbetskraft är problem som världens länder måste hantera. Och det är bråttom att hitta lösningar, varnar G20-ländernas finansministrar.

ANNONS
|

Problemen med en hastigt ökande äldre befolkning i världen togs upp för första gången när G20-ländernas finansministrar och centralbankchefer möttes i Japan.

- Den här utvecklingen kommer att fortsätta är jag rädd. Det är inte något man bara kan stoppa, säger Angel Gurria, generalsekreterare över den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

I Japan. där över 28 procent av befolkning är över 65 år, är frågan redan ett stort inrikespolitiskt problem och finansminister Taro Aso, som ledde mötet, delade med sig av sina erfarenheter. Han varnade länderna och sade att de måste börja agera och förbereda sig innan det är för sent och att åldrandet lett till svåra ekonomiska konsekvenser.

ANNONS

Oroliga för pensionen

Hur och av vem de gamla ska tas om hand är ett problem. Hur länderna ska hantera pensioner ett annat. I Japan börjar redan befolkningen oroa sig för att de inte ska få någon pension alls när åldern är inne.

- Vi har en väldigt stor mängd människor som åldras och arbetskraften sjunker. Men jag skulle säga att i G20-länderna stiger antalet åldrande snabbare, säger Angel Gurria.

År 2050 beräknas två miljarder av världens befolkning vara över 60, det är dubbelt så många som 2017, enligt OECD. Att många länder har misslyckats med att anpassa pensionssystemet och anställningssystemet efter de nya förutsättningarna är ett stort problem, varnar experter. Fler kvinnor i arbete och att folk arbetar längre samtidigt som länderna anpassar sina system hade lindrat situationen, anser Angel Gurria.

- Ni vill inte hamna i en situation där ni vet att det inte kommer att finnas tillräckligt med pengar för att täcka pensionen, säger Angel Gurria.

ANNONS

Han uppmanar också unga att börja förbereda sig bättre ekonomiskt inför ålderns höst.

Varningens finger

Den globala tillväxten spås dock att öka och stabiliseras under 2019 och 2020, enligt ett pressmeddelande från mötet. Men ett varningens finger höjs för utökade handelskrig och fortsatta geopolitiska spänningar.

"Vi kommer att fortsätta hantera de här riskerna och vara redo att vidta åtgärder", står det i pressmeddelandet.

Mötets deltagare drog en lättnadens suck när Mexiko och USA kom överens om migrationen till USA, vilket stoppade en femprocentig tullavgift på mexikanska varor, timmarna innan mötet började.

Washington är dock redo att införa tullar mot Kina om USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping inte når en överenskommelse på G20-mötet i Osaka senare i juni, säger USA:s finansminister Steven Mnuchin.

- Om Kina vill komma tillbaka till förhandlingsbordet, med utgångspunkt i vad vi förhandlat om, kan vi nå en historisk överenskommelse. Om de inte gör det kommer vi att gå vidare med tullavgifterna, säger Mnuchin.

TT-AFP-Reuters

Fakta: G20 – här är medlemmarna

G20-länderna är en blandning av världens mest utvecklade länder och utvecklingsländer, som representerar två tredjedelar av världens befolkning, 85 procent av värdens BNP och tre fjärdedelar av världshandeln.

Medlemmarna är Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland, USA och EU.

Källa: G20

ANNONS